advocaat | bemiddelaar | curator

Als ondernemer kan u bij mij terecht voor juridisch advies, het opstellen van contracten (met klanten of leveranciers, of met medewerkers) en voor bijstand bij onderhandelingen en procedures.

Niet elk conflict hoeft over te gaan in een rechtszaak. Bemiddeling is vaak een toekomstgerichte en duurzame oplossing voor beide partijen. Als erkend bemiddelaar help ik u er graag bij.

Curator

Ik ben curator en vereffenaar bij de Ondernemingsrechtbank in Leuven en bij de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank in Brussel.

Coronacrisis

De coronacrisis is voor veel bedrijven en organisaties een zware en ingewikkelde periode.

Was uw onderneming verplicht gesloten? Kunt u uw facturen nog betalen, of ondervindt u moeilijkheden? En wat met uw medewerkers? Hoe lang geldt technische werkloosheid? Wat als er ontslag dreigt?

Er zijn verschillende steunmaatregelen van zowel de federale als de Vlaamse regering om de coronacrisis te overbruggen. Ook de banken doen een inspanning in verband met het terugbetalen van kredieten.

Ik bekijk graag samen met u waarop u recht heeft en welke maatregelen voor u van toepassing zijn.