Faillissementen

Wanneer bent u failliet?

Wanneer u als onderneming, zelfstandige of iemand die een vrij beroep uitoefent, structureel uw rekeningen niet meer kan betalen, en geen enkel zicht hebt op verbetering, kan u via het Centraal Register Solvabiliteit het faillissement aanvragen.

Wie spreekt het faillissement uit?

Een faillissement wordt uitgesproken door de ondernemingsrechtbank die een curator aanstelt. De curator neemt het beheer van de bezittingen over, en verkoopt de nog aanwezige goederen (stock, materiaal, voertuigen …)  en inboedel om zoveel mogelijk schuldeisers te betalen.

Uw onderneming gaat failliet. Wat moet u doen?

Uiteraard heeft u als onderneming ook nog plichten die u moet nakomen als u failliet gaat. U heeft allicht nog schuldeisers die wachten op een vergoeding en u moet uw zaak administratief correct afsluiten. Neem zeker contact op met uw raadsheer om u hierbij te helpen.

U bent gedupeerde van een faillissement. Wat nu?

Ga na welke rechtbank het faillissement heeft uitgesproken en neem contact op met de aangestelde curator. Hij of zij weet welke actie u kunt ondernemen.

Heeft u juridisch advies nodig bij uw financiële situatie?

Neem contact met mij op. Samen met u bekijk ik graag de verschillende mogelijkheden. De impact op de activa en de passiva van uw onderneming, en de vermogenssituatie van andere betrokkenen staan hierbij centraal.

Faillissementen in beheer curator Lies Dewael

Rechtbank van Leuven - overzicht

Rechtbank van Brussel - overzicht

Rechtbank van Leuven - details

Geen faillissementen

Rechtbank van Brussel - details

Geen faillissementen in Brussel