EXPERT ONDERNEMINGSRECHT

Als ondernemer of zelfstandige kan u bij mij terecht voor

  1. juridisch advies
  2. bijstand van uw onderneming of activiteit in moeilijkheden
  3. bemiddeling
 

Juridisch advies voor ondernemers

Het ondernemingsrecht verandert voortdurend. De inrichtende machten, zowel op Vlaams als op federaal en Europees niveau, leggen u als ondernemer steeds weer nieuwe regels op. 

Vindt u nog uw weg in dit juridisch kluwen? Weet u welke wetgeving wel of niet voor u geldt? En hoe u deze dan toepast?

Ik begeleid en adviseer u graag op een deskundige manier over alle juridische aspecten van het ondernemen. Zowel voor de interne organisatie van uw bedrijf – waar u optreedt als aandeelhouder, bestuurder of werkgever – als voor uw externe organisatie, bijvoorbeeld in uw relatie met uw klanten en uw leveranciers.

 

Ondernemingen in moeilijkheden

Gaat uw onderneming door zwaar weer? Vraagt u zich af of uw onderneming best in faling gaat, u misschien beter een procedure tot gerechtelijke reorganisatie opstart of vrijwillig overgaat tot ontbinding en vereffening?

Ik bekijk graag samen met u de voor- en nadelen van de verschillende mogelijkheden. Hierbij staan de impact op de activa en de passiva van uw onderneming, en de vermogenssituatie van andere betrokkenen centraal.

 

Dankzij mijn ervaring als actieve curator ben ik goed geplaatst om u te begeleiden en te adviseren met betrekking tot uw bedrijf in moeilijkheden. Of omgekeerd, als u als onderneming zelf wordt geconfronteerd met de financiële moeilijkheden van andere bedrijven of organisaties.

Bemiddeling

Bemiddeling is een proces waarbij een bemiddelaar partijen helpt om hun meningsverschil of belangentegenstelling buiten de rechtbank op te lossen.

Als erkend bemiddelaar in burgerlijke- en commerciële geschillen ben ik een groot voorstander van deze aanpak. Iedereen is gebaat is met een oplossing van een probleem, zonder daarmee de (handels)relatie helemaal te vernietigen.

 

Een ander voordeel van bemiddeling is dat de zaak veel sneller wordt opgelost dan wanneer u overgaat tot een rechtszaak. En sneller betekent natuurlijk ook: minder energie, en minder kosten.