Wettelijke informatie en privacy

Wettelijke informatie

Mr. Lies DEWAEL oefent haar beroep uit in persoonlijke naam.
De facturatie gebeurt via ADVOCATENKANTOOR DEWAEL LIES, met zetel in 3404 Neerlanden, Zoutleeuwstraat 52, KBO 0840.013.961.
De advocaat heeft de toelating om in België het beroep van advocaat uit te oefenen, onder de titel van “advocaat”.

De advocaat is onderworpen aan verschillende reglementen en een specifieke deontologie. Verdere informatie hieromtrent vindt u op www.balieleuven.be.
De advocaat is lid van de balies in Leuven en in Brussel, die op hun beurt lid zijn van de Orde van Vlaamse Balies (zie www.advocaat.be).

Bescherming persoonsgegevens

Het spreekt voor zich dat u als cliënt mij alle nuttige informatie bezorgt om de mij toevertrouwde zaak uit te voeren en mij toestemming geeft om deze informatie, en desgevallend de persoonsgegevens, gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten en de bijzondere categorieën van persoonsgegevens die hierin begrepen zouden zijn, te verwerken, zodat ik mijn onze dienstverlening kan uitvoeren.

In het kader van de G.D.P.R. heeft u als cliënt het recht om een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens aan mij te richten.

Ik verbind mij ertoe om binnen een termijn van een maand u van een gemotiveerd antwoord op uw verzoek te voorzien. Deze termijn kan afhankelijk van de complexiteit en van het verzoek (of de verzoeken) indien nodig met twee maanden worden verlengd. Het antwoord moet op gemotiveerde wijze aangeven waarom ik als advocaat (niet) inga op het (de) gevraagde verzoek(en) van de cliënt.

Ik behoud mij het recht voor een redelijke vergoeding aan te rekenen in het licht van de administratieve kosten waarmee het inwilligen van het (de) verzoek(en) gepaard gaat/gaan.

Indien u van mening zou zijn dat ik ten aanzien van de verwerking van de persoonsgegevens op onrechtmatige wijze zou gehandeld hebben, of niet of op onvoldoende wijze tegemoetgekomen ben aan het (de) aan mij gerichte verzoek(en), kan u als cliënt klacht indienen bij de nationale gegevensbeschermingsautoriteit.

Dat kan via de volgende contactgegevens:
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
commission(at)privacycommission.be

Of bezoek de website.

COOKIES

Deze website maakt gebruik van cookies om de gebruikerservaring te optimaliseren en om anonieme statistieken bij te houden. Er worden géén gebruikersgegevens verzameld of bewaard door de website.

Naam van cookieGebruikt voor 
__cfuidBeveiliging van de website via Cloudflare. Deze cookie wordt minder dan 24u bewaard. Meer info.Strikt noodzakelijk
sc_is_visitor_uniqueEen random id die aan uw computer wordt gegeven om bezoekersstatistieken bij te houden. Deze cookie wordt 2 jaar lang bewaard. Meer info.Statistieken
wordpress_test_cookieEen cookie aangemaakt door wordpress om te controleren of de browser cookies toestaat. Wordt bewaard tot einde bezoek. Meer info.Strikt noodzakelijk

Laatste aanpassing: 4 mei 2020